Các văn phòng hiện đại đang hướng đến một tương lai không giấy. Sự phát triển của email và các tài liệu điện tử làm cho giấy trong văn phòng ngày càng ít đi. Khi đó các tài liệu bản chính, sách hướng dẫn, hồ sơ kỹ thuật… cần được tổ chức lại để mọi nhân viên có thể sử dụng bất kỳ khi cần.

Văn phòng không giấy

Để hướng tới một văn phòng không giấy, mỗi nhân viên cần được yêu cầu lưu trữ giấy tờ trên bàn sau mỗi cuối ngày làm việc. Tại các cấp phòng ban, mỗi nhóm sẽ có tài liệu hướng dẫn, tài liệu nghiên cứu và các hồ sơ chia sẽ. Những tài liệu này đoài hỏi phải có một nơi để chia sẽ chung, ở đó có đủ tất cả tài liệu cho toàn bộ nhân viên tại cấp phòng ban đó cần. Giải pháp kệ di động compactus sẽ biến trung tâm chia sẽ tài liệu chung này trở nên linh hoạt và gọn gàn hơn.

Tiết kiệm 50% diện tích

Khác với giá kệ cố định, hệ thống giá kệ di động chỉ cần một lối đi duy nhất. Vì vậy nó tạo ra cho bạn 50% diện tích nhờ tiết kiệm. 50% diện tích tiết kiệm được đồng nghĩa với việc giúp bạn giảm được chi phí thuê văn phòng, tiền điện cho máy lạnh và hệ thống chiếu sáng. Một sự sáng tạo có ý nghĩa tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Sản phẩm

Strata 2 Tambour Door Cabinet

Bruynzeel compactus

Mekdrive 2 Compactus

Freetrack 2 Compactus

Side2Side 2 Compactus