Các tài liệu giấy có giá trị cần được lưu trữ và bảo quản ngày càng nhiều. Làm thế nào để lưu giữ tài liệu được vĩnh viễn một cách tối ưu đó chính là công việc của chúng tôi. Công ty CP Lưu trữ Sài Gòn có các giải pháp tiết kiệm không gian lưu trữ, bảo tồn và phục chế tài liệu phù hợp với mọi quy mô quý khách hàng cần.

Đối tác

Giá trị của chúng tôi

Sáng tạo

Mang đến cho khách hàng sản phẩm của các nhà sản xuất danh tiếng đối với chúng tôi là chưa đủ. Với kiến thức chuyên môn của mình, chúng tôi luôn luôn đặt ra áp lực phải sáng tạo thêm các sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng để đáp ứng hơn nữa sự phù hợp với điều kiện sử dụng tại bản địa, đặc thù về tổ chức và kinh phí.

Hướng đến khách hàng

Sản phẩm tốt nhất chưa phải là lựa chọn tốt nhất. Mục tiêu quan trọng của chúng tôi là nắm bắt yêu cầu của khách hàng và bằng kinh nghiệm tại nhiều công trình lớn nhỏ của mình để cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của họ. Sự hài lòng của khách hàng là động lực thúc đẩy chúng tôi làm việc tốt hơn.