Văn phòng không giấy

Lưu trữ tập trung, giải phóng không gian.

Kệ di động

Tăng diện tích, giảm chi phí vận hành

Bảo tồn tài liệu giấy

Khử trùng, khử A-xít tài liệu giấy

Các tài liệu giấy có giá trị cần được lưu trữ và bảo quản ngày càng nhiều. Làm thế nào để lưu giữ tài liệu được vĩnh viễn một cách tối ưu đó chính là công việc của chúng tôi. Công ty CP Lưu trữ Sài Gòn có các giải pháp tiết kiệm không gian lưu trữ, bảo tồn và phục chế tài liệu phù hợp với mọi quy mô quý khách hàng cần.

© Copyright - Saigon Archive JSC.